Chào mừng quý đọc giả!

Quý vị đang viếng thăm trang nhà Hợp Tình Hợp Lý. Đây là nơi quý vị sẽ tìm thấy những bài viết bàn về những vấn đề khoa học, triết lý, phong tục và tôn giáo. Có thể có những bài động chạm đến những điều quý vị tin lâu nay và làm quý vị phật lòng. Tuy nhiên, xin quý vị đừng bỏ đi vội mà tốn chút thì giờ đọc chúng. Có thể một trong các bài này đem đến cho quý vị một cuộc cách mạng tâm linh và nhờ đó quý vị trở lại thờ phượng Đấng Tạo Hóa chăng? 

Chủ bút: Tiến sỹ Lê Anh Huy

An apologetic for the existence of God

The question of God’s existence is a critical one in philosophy. It affects the whole tenor of human life, whether we are regarded as supreme beings in the universe or whether there is a superior being [1] that we must love and obey – or perhaps defy. There are three basic arguments for the existence of God.

Bà con xa thua láng giềng gần

Có lẽ câu tục ngữ này có giá trị toàn cầu vì chẳng những dân tộc Việt Nam có câu này, dân tộc Do-thái cũng có câu tương tự (Thánh Kinh, Châm ngôn 27:10):

“Đừng từ bỏ bạn của con hay bạn của cha con;
Trong ngày hoạn nạn đừng đi tới nhà của anh em con,
Vì anh em xa không bằng láng giếng gần.”

Một loại ánh sáng xấu

Người ta ví sánh cặp mắt của con người như một cái máy thu hình hiện đại. Vật thể bên ngoài mắt như cảnh vật ngoài trời, hay đồ dùng trong nhà được một nguồn sáng như mặt trời hoặc đèn điện chiếu lên, tia sáng phản chiếu vào cặp mắt, rồi được các tế bào thần kinh quang học biến đổi thành các tín hiệu điện, để chuyển vào não bộ.

Pages

Subscribe to Hợp Tình Hợp Lý RSS