Chào mừng quý đọc giả!

Quý vị đang viếng thăm trang nhà Hợp Tình Hợp Lý. Đây là nơi quý vị sẽ tìm thấy những bài viết bàn về những vấn đề khoa học, triết lý, phong tục và tôn giáo. Có thể có những bài động chạm đến những điều quý vị tin lâu nay và làm quý vị phật lòng. Tuy nhiên, xin quý vị đừng bỏ đi vội mà tốn chút thì giờ đọc chúng. Có thể một trong các bài này đem đến cho quý vị một cuộc cách mạng tâm linh và nhờ đó quý vị trở lại thờ phượng Đấng Tạo Hóa chăng? 

Chủ bút: Tiến sỹ Lê Anh Huy

Nguồn gốc của vật sống

Vật sống từ đâu mà có? Có hai quan điểm: 1- Vật sống khởi nguyên từ vật vô sinh, hoặc 2- Vật sống bắt đầu từ một vật sống khác có trước. Người ta dặt tên cho quan điểm (1) là abiogenesis và quan điểm (2) là biogenesis. “A” có nghĩa là “vô” hay “phi” hay “không”; “bio” là “sinh”; và “genesis” là “sáng tạo.” Abiogenesis vì thế có nghĩa là “sự tạo thành vật sống từ chất liệu không sống” hay gọi ngắn là “sáng tạo vô sinh” theo tiếng Việt. Theo quan điểm này, con dòi được sinh ra từ thịt thúi một cách tự phát. Vì thế abiogenesis còn được gọi là “spontaneous generation” hay “sáng tạo tự phát.” Quan điểm này tồn tại nhiều ngàn năm trước đây.

Hai người nhà giàu

Sử gia Lu-ca kiêm bác sĩ là trước giả sách phúc âm thứ ba trong Thánh Kinh Tân ước. Người tiếp nhận phúc âm nầy là Thê-ô-phi-lơ, một nhà quý phái của nền văn hóa La-Hy vào  đầu thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Ông Lu-ca muốn giới thiệu Chúa Cứu Thế Giề-xu là một Con Người đạo đức, lý tưởng, hoàn hảo cho xã hội La-Hy đương thời.

Cơ học lượng tử: Khải thị về sự giới hạn của loài người

1- Dẫn nhập:

Sự kỳ cục của thuyết lượng tử, là lý thuyết vật lý đương thời thống trị thế giới vi mô, được nhiều người dùng như một cớ để chối bỏ Đấng Tạo Hóa. Đối với họ, vũ trụ này tự nhiên mà có; con người tiến hoá từ cõi không mà ra, và qua sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật, loài người sẽ tiến hoá thành một giống toàn năng như chính Đấng Tạo Hóa vậy.

Pages

Subscribe to Hợp Tình Hợp Lý RSS