Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời là ai? Chúng ta biết được không? Đức Chúa Giê-xu là ai? Tại sao Ngài phải chết? Ngài sống lại như thế nào? Tại sao cái chết của Ngài cứu rỗi nhân loại?


Thờ Trời trong phong tục Việt Nam

I/- Dẫn nhập

Nhà triết học người Mỹ, G. Hick đã viết: “Tôn giáo là sự sáng tạo của mỗi cá nhân trong sự cô đơn của mình, nếu anh chưa từng cô đơn thì anh chưa bao giờ có tôn giáo…” Nhận định này có đúng không? Chúng ta thử tìm hiểu nó trong khuôn khổ của văn hóa của người Việt Nam.

Người Việt Nam với khái niệm về Ông Trời

Từ lâu người Việt Nam đã biết có ông Trời, tin ông Trời và cầu khẩn ông Trời. Niềm tin nầy vốn có trong tiềm thức của người dân Việt ngay cả trước khi có các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Niềm tin nầy thể hiện qua ngôn ngữ và qua nếp sống của chúng ta.

Đi tìm cây ban sự trường sinh bất tử

Tần Thủy Hoàng, một bạo chúa Trung Hoa sống vào những năm 259-210 TCN rất sợ chết. Vào những năm cuối đời, ông nổ lực đi tìm thuốc trường sinh bất tử (tức là “sống lâu không chết”). Tuy nhiên, dù nắm quyền sinh sát một thời, ông đã không thoát được định luật “sinh lão bệnh tử” như mọi người khác.

Pages

Subscribe to RSS - Đức Chúa Trời