Văn Hóa & Xã Hội

Xã hội Việt Nam có cái gì tốt cái gì xấu? Làm thế nào duy trì cái tốt và cải thiện cái chưa tốt?


"Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn"

Gần đây trên Facebook có lưu hành một bài thơ của một cô giáo tên là Trần Thị Lam, dạy trường Trung Học Phổ Thông Hà Tĩnh. Bài thơ này gây sốt cho cộng đồng mạng: một số ủng hộ hết lời, còn số khác họa thơ lại để phản bác. Chúng tôi đăng lại bài thơ "Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh" sau đây:

Thập nhị sứ quân

Ca dao Việt Nam có câu: “Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao.” Câu này giải thích một khái niệm của người Tây phương đương thời, gọi là “synergy.” Synergy có nghĩa là thành quả của một ê-kíp (hay nhóm hay đội) lớn hơn tổng thành quả của từng cá nhân thành viên. Nói theo giọng của câu ca dao trên, tổng thành quả riêng biệt của “ba cái cây” không bằng “hòn núi cao” nhưng nếu “ba cái cây” đó làm việc chung trong một ê-kíp thì thành quả sẽ bằng “hòn núi cao.” Nói một cách khác, câu ca dao ấy quảng bá cho tinh thần đồng đội, tinh thần đoàn kết trong công việc, hay tinh thần hiệp một.

Giảm nghèo

Đức Chúa Giê-xu có một lần phán với các môn đệ của Ngài: “Các ngươi luôn luôn có người nghèo…” (Thánh Kinh, Mác 14:7). Phán như vậy, Ngài khẳng định giàu nghèo là một thực tế trong mọi xã hội loài người. Tuy vậy, đã có nhiều người nổ lực đi ngược lại thực tế này. Cụ thể là đầu thế kỷ 20, phong trào cộng sản trổi lên với khẩu hiệu “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, “bình đẳng xã hội” v.v. và kết quả là có khoảng cả trăm triệu người, cả người giàu lẫn người nghèo, bị các chính phủ cộng sản như Liên Xô, Trung Hoa, Việt Nam, Campuchia, v.v. trên thế giới giết. Tại nước Mỹ, từ đời tổng thống Roosevelt đến nay, chính phủ Mỹ đã chi tổng cộng hàng trăm ức (một ức bằng một ngàn tỉ) Mỹ kim nhưng tỉ lệ giàu nghèo ở nước Mỹ vẫn không cải thiện đáng kể.

Pages

Subscribe to RSS - Văn Hóa & Xã Hội