Khoa Học & Triết Lý

Tạo vật do Đức Chúa Trời dựng ra hay do tiến hóa mà có?


Cơ học lượng tử: Khải thị về sự giới hạn của loài người

1- Dẫn nhập:

Sự kỳ cục của thuyết lượng tử, là lý thuyết vật lý đương thời thống trị thế giới vi mô, được nhiều người dùng như một cớ để chối bỏ Đấng Tạo Hóa. Đối với họ, vũ trụ này tự nhiên mà có; con người tiến hoá từ cõi không mà ra, và qua sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật, loài người sẽ tiến hoá thành một giống toàn năng như chính Đấng Tạo Hóa vậy.

Hiện thực trong thế giới lượng tử

I- Dẫn nhập: 

Trong bài này chúng tôi bàn đến triết lý "nhất thiết duy tâm tạo" qua khía cạnh khoa học. Triết lý này cho rằng cá nhân quyết định (hay sáng tạo ra) hiện thực. Tỉ dụ như có một số người tin vào Thượng Đế vì cái "tâm" của họ tạo ra Thượng Đế. Có người khác không tin vào Thượng Đế vì cái tâm họ quyết định không có Thượng Đế. Vì vậy, Thượng Đế không tồn tại tuyệt đối và khách quan. Hay nói rộng ra là không có một chân lý tuyệt đối; tất cả "sự thật" chỉ tuỳ thuộc vào niềm tin của mỗi người.

Sự tiến hóa của thông tin?

Cho dù sách vở báo chí phi tôn giáo quả quyết rằng tiến hóa—tức là quá trình các chất hóa học kết hợp ngẫu nhiên thành một đơn bào; đơn bào tiến hóa thành đa bào,…, thành một con vật đơn giản,…, thành khỉ và thành người—là một chân lý nhưng thực tế chẳng có ai biết được đời sống bắt đầu như thế nào. Từ khi cuốn Nguồn Gốc Các Loài của Charles Darwin được xuất bản (1859) cho đến nay, biết bao nhiêu sức lực con người đổ ra để chứng nghiệm thuyết tiến hóa là chân lý nhưng sự sống bắt đầu như thế nào vẫn còn là một bí nhiệm. “Vì sự sống xẩy ra trước đây quá lâu, tất cả dấu vết hóa học đã bị xóa nhòa, chừa lại nhiều chổ trống cho sự võ đoán và bất đồng” báo Nghiên Cứu và Phát Triển (R&D) trong bài “Các nghiên cứu gia đề nghị một phương thức mới để nhìn vào buổi bình minh của sự sống” (“Researchers propose new way to look at the dawn of life”) viết. Như vậy thuyết tiến hóa Darwin sau cùng vẫn còn là một lý thuyết chưa được chứng nghiệm, nghĩa là nó không phải là một chân lý như các tiến hóa gia quảng cáo.

Pages

Subscribe to RSS - Khoa Học & Triết Lý