Chào mừng quý đọc giả!

Quý vị đang viếng thăm trang nhà Hợp Tình Hợp Lý. Đây là nơi quý vị sẽ tìm thấy những bài viết bàn về những vấn đề khoa học, triết lý, phong tục và tôn giáo. Có thể có những bài động chạm đến những điều quý vị tin lâu nay và làm quý vị phật lòng. Tuy nhiên, xin quý vị đừng bỏ đi vội mà tốn chút thì giờ đọc chúng. Có thể một trong các bài này đem đến cho quý vị một cuộc cách mạng tâm linh và nhờ đó quý vị trở lại thờ phượng Đấng Tạo Hóa chăng? 

Chủ bút: Tiến sỹ Lê Anh Huy

Chúa Giê-xu là hiện thân "Ông Trời" giáng thế

Có rất nhiều lý do để chúng ta tin Chúa Giê-xu chính là "ông Trời" giáng thế để cứu vớt nhân loại nói chung và người Việt chúng ta nói riêng.

Các Bằng Chứng Không Thể Chối Cải

1. Chính Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là Con Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-xu phán: "Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai đến được cùng Cha" (Giăng 14:6). Ngài khẳng định: "Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-xu Christ là Đấng Cha đã sai đến" (Giăng 17:3). Ngài còn phán: "Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha." Rồi Ngài phán tỏ tường: "Ta với Cha là một" (Giăng 10:30).

Pages

Subscribe to Hợp Tình Hợp Lý RSS