Chào mừng quý đọc giả!

Quý vị đang viếng thăm trang nhà Hợp Tình Hợp Lý. Đây là nơi quý vị sẽ tìm thấy những bài viết bàn về những vấn đề khoa học, triết lý, phong tục và tôn giáo. Có thể có những bài động chạm đến những điều quý vị tin lâu nay và làm quý vị phật lòng. Tuy nhiên, xin quý vị đừng bỏ đi vội mà tốn chút thì giờ đọc chúng. Có thể một trong các bài này đem đến cho quý vị một cuộc cách mạng tâm linh và nhờ đó quý vị trở lại thờ phượng Đấng Tạo Hóa chăng? 

Chủ bút: Tiến sỹ Lê Anh Huy

Người Việt Nam với khái niệm về Ông Trời

Từ lâu người Việt Nam đã biết có ông Trời, tin ông Trời và cầu khẩn ông Trời. Niềm tin nầy vốn có trong tiềm thức của người dân Việt ngay cả trước khi có các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Niềm tin nầy thể hiện qua ngôn ngữ và qua nếp sống của chúng ta.

Đi tìm cây ban sự trường sinh bất tử

Tần Thủy Hoàng, một bạo chúa Trung Hoa sống vào những năm 259-210 TCN rất sợ chết. Vào những năm cuối đời, ông nổ lực đi tìm thuốc trường sinh bất tử (tức là “sống lâu không chết”). Tuy nhiên, dù nắm quyền sinh sát một thời, ông đã không thoát được định luật “sinh lão bệnh tử” như mọi người khác.

Sự tiến hóa của thông tin?

Cho dù sách vở báo chí phi tôn giáo quả quyết rằng tiến hóa—tức là quá trình các chất hóa học kết hợp ngẫu nhiên thành một đơn bào; đơn bào tiến hóa thành đa bào,…, thành một con vật đơn giản,…, thành khỉ và thành người—là một chân lý nhưng thực tế chẳng có ai biết được đời sống bắt đầu như thế nào. Từ khi cuốn Nguồn Gốc Các Loài của Charles Darwin được xuất bản (1859) cho đến nay, biết bao nhiêu sức lực con người đổ ra để chứng nghiệm thuyết tiến hóa là chân lý nhưng sự sống bắt đầu như thế nào vẫn còn là một bí nhiệm. “Vì sự sống xẩy ra trước đây quá lâu, tất cả dấu vết hóa học đã bị xóa nhòa, chừa lại nhiều chổ trống cho sự võ đoán và bất đồng” báo Nghiên Cứu và Phát Triển (R&D) trong bài “Các nghiên cứu gia đề nghị một phương thức mới để nhìn vào buổi bình minh của sự sống” (“Researchers propose new way to look at the dawn of life”) viết. Như vậy thuyết tiến hóa Darwin sau cùng vẫn còn là một lý thuyết chưa được chứng nghiệm, nghĩa là nó không phải là một chân lý như các tiến hóa gia quảng cáo.

Pages

Subscribe to Hợp Tình Hợp Lý RSS