Khoa Học & Triết Lý

Tạo vật do Đức Chúa Trời dựng ra hay do tiến hóa mà có?


Kỹ thuật tự ráp và thuyết tiến hóa

Tự ráp [1] là một kỹ thuật nóng hổi, đang được nghiên cứu bởi các trường đại học, các viện nghiên cứu kỹ thuật lớn tại Hoa Kỳ và các nước tân tiến khác trên thế giới. Mục đích của kỹ thuật này nhắm vào việc chế ra các linh kiện [2] cực nhỏ trong phạm vi 10-9 (tức là 1/1.000.000.000) của một mét. Vì vậy, kỹ thuật tự ráp đương nhiên nằm trong phạm vi của kỹ thuật na-nô [3], tức là kỹ thuật mẹ bao gồm nhiều nhánh con mà đối tượng là xây dựng lý thuyết vật lý, phương pháp chế tạo na-nô [4], nguyên liệu na-nô, xây dựng mô hình [5] na-nô, thử nghiệm, v.v. các linh kiện có kích thước nhỏ tới na-nô mét.

Pages

Subscribe to RSS - Khoa Học & Triết Lý