Văn Hóa & Xã Hội

Xã hội Việt Nam có cái gì tốt cái gì xấu? Làm thế nào duy trì cái tốt và cải thiện cái chưa tốt?


“Lấy của người giàu chia cho người nghèo”

1- Bất công xã hội:

Từ khi xã hội loài người được thành lập cho đến nay, nhân loại có một giấc mơ vẫn chưa thực hiện được: Đó là việc hình thành một xã hội trong đó không có người giàu cũng không có người nghèo. Người ta tin rằng vì sự phân bố của cải không đồng đều trong xã hội nên mới có nạn người giàu hiếp đáp người nghèo. Vì vậy, muốn có một xã hội bình đẳng cần phải tái phân bố của cải. Đó là tiêu chí của một một ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ trong chiến dịch bầu cử tổng thống vào năm 2008. Tiêu chí này nghe qua rất nhất bản, vì vậy nó thu hút rất nhiều người trong đó có cả Cơ-đốc nhân. (Thống kê hậu tuyển cử cho biết rằng có tới 50% Cơ-đốc nhân đã bầu cho ứng cử viên tổng thống này. Lẽ đương nhiên có nhiều điều thuận lợi về ông giúp ông thắng cử, tuy nhiên tính nhân bản của tiêu chí bình đẳng xã hội của ông là một yếu tố rất mạnh.)

Bà con xa thua láng giềng gần

Có lẽ câu tục ngữ này có giá trị toàn cầu vì chẳng những dân tộc Việt Nam có câu này, dân tộc Do-thái cũng có câu tương tự (Thánh Kinh, Châm ngôn 27:10):

“Đừng từ bỏ bạn của con hay bạn của cha con;
Trong ngày hoạn nạn đừng đi tới nhà của anh em con,
Vì anh em xa không bằng láng giếng gần.”

Pages

Subscribe to RSS - Văn Hóa & Xã Hội