Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời là ai? Chúng ta biết được không? Đức Chúa Giê-xu là ai? Tại sao Ngài phải chết? Ngài sống lại như thế nào? Tại sao cái chết của Ngài cứu rỗi nhân loại?


Chúa Giê-xu là hiện thân "Ông Trời" giáng thế

Có rất nhiều lý do để chúng ta tin Chúa Giê-xu chính là "ông Trời" giáng thế để cứu vớt nhân loại nói chung và người Việt chúng ta nói riêng.

Các Bằng Chứng Không Thể Chối Cải

1. Chính Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là Con Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-xu phán: "Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai đến được cùng Cha" (Giăng 14:6). Ngài khẳng định: "Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-xu Christ là Đấng Cha đã sai đến" (Giăng 17:3). Ngài còn phán: "Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha." Rồi Ngài phán tỏ tường: "Ta với Cha là một" (Giăng 10:30).

Pages

Subscribe to RSS - Đức Chúa Trời