Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời là ai? Chúng ta biết được không? Đức Chúa Giê-xu là ai? Tại sao Ngài phải chết? Ngài sống lại như thế nào? Tại sao cái chết của Ngài cứu rỗi nhân loại?


Đi tìm cây ban sự trường sinh bất tử

Tần Thủy Hoàng, một bạo chúa Trung Hoa sống vào những năm 259-210 TCN rất sợ chết. Vào những năm cuối đời, ông nổ lực đi tìm thuốc trường sinh bất tử (tức là “sống lâu không chết”). Tuy nhiên, dù nắm quyền sinh sát một thời, ông đã không thoát được định luật “sinh lão bệnh tử” như mọi người khác.

Sự hiện hữu của Đức Chúa Trời trong văn hóa Trung Hoa

I/ - Dẫn nhập

Nho giáo khởi nguyên tại Trung Hoa từ thời thượng cổ. Ban đầu nó là một triết lý siêu hình nhưng đến thời Xuân thu, vào cuối thế kỷ thứ IV và đầu thế kỷ thứ V trước công nguyên (TCN), Khổng tử, một triết gia Trung Hoa phát triển và xây dựng có hệ thống học thuyết này thành một học thuyết chính trị xã hội nhằm mục đích thiết lập trật tự xã hội trong giai đoạn loạn lạc. Do đó Nho giáo còn được gọi là Khổng giáo. Từ đó Nho giáo là nền tảng cho văn hóa của người Trung Hoa.

Nho Giáo tin có Trời, nhưng Trời trong Nho giáo có mối tương quan gì với Đức Chúa Trời của Cơ đốc giáo?

Chúa trở thành người

Trên thế giới có nhiều tôn giáo khác nhau. Niềm tin của mỗi tôn giáo cũng khác nhau. Ai cũng tin rằng con đường mình đang đi là đúng nhất và không chịu tìm hiểu niềm tin của người khác. Niềm tin tôn giáo là vấn đề nhạy cảm nhất. Nhiều người sẵn sàng hy sinh mạng sống vì niềm tin tôn giáo của mình. Có người nhân danh niềm tin tôn giáo của mình để bách hại và triệt tiêu niềm tin của người khác.

Pages

Subscribe to RSS - Đức Chúa Trời